Vervroegde uittredingsregeling (VUT)

  • Een VUT-regeling mag nog steeds en kan allerlei kenmerken en verschijningsvormen hebben. Zo kan een regeling bijvoorbeeld een uitkering geven van 80% van het laatstverdiende loon, in- of exclusief WW.
  • Een werkgever kan een vervroegde uittredingsregeling functie- en-of diensttijdafhankelijk maken.
  • Een vervroegde uittredingsregeling is (voor oudere werknemers) in beginsel altijd een RVU. Is de RVU-heffing ongewenst, dan biedt een andere oplossing mogelijk een uitkomst.

Specialisme KWPS

  • bestands- en scenario-analyses
  • werknemersbegeleiding op financieel- en pensioengebied

Meer informatie