Vertrekregeling / Sociaal Plan

  • Een vertrekregeling is een eenzijdig door de werkgever opgestelde regeling waarin de (minimale) voorzieningen zijn opgesomd voor de voor ontslag in aanmerking komende werknemers. Een vertrekregeling kan ook zijn opgenomen in een met een werknemer overeengekomen vaststellingsovereenkomst.
  • Een Sociaal Plan is een overeenkomst opgesteld tussen een of meerdere werkgevers en een of meerdere vakorganisaties (of de ondernemingsraad). In een sociaal plan worden de personele gevolgen van een reorganisatie geregeld.  
  • In beginsel is geen sprake van een RVU, tenzij er een ouderenregeling is. In dat geval is het aan te raden het stroomschema te vervolgen vanaf stap 3.

Specialisme KWPS

  • bestands- en scenario-analyses
  • combinatieregelingen
  • fiscaliteit / voorkomen 52% RVU
  • gelijke behandeling

Meer Informatie