(stimuleren) Vervroegd pensioen

  • Sommige oudere werknemers hebben een vrij hoog pensioen opgebouwd. Door werknemers inzicht te geven hoe hun financiële situatie er uit ziet als zij het ouderdomspensioen vervroegd in laten gaan, kan mogelijk een personeelsreductie worden gerealiseerd zonder dat de werkgever een financiële regeling hoeft te treffen.
  • De 52% RVU-heffing is niet aan de orde.
  • Het vroegpensioen zorgt er niet voor dat de AOW ingaat; dat gebeurt pas op de AOW-leeftijd.

Specialisme KWPS

  • bestands- en scenario-analyses
  • werknemersbegeleiding op financieel- en pensioengebied

Meer informatie