Oplossingen in het stroomschema

De oplossingen die hierna beschreven worden corresponderen met het Stroomschema. Houd zo nodig het Stroomschema (zie PDF) bij de hand om na te gaan of de oplossing inderdaad passend lijkt. De onderstaande oplossingen kunnen ook los van het Stroomschema worden gelezen.

Vertrekregeling / Sociaal Plan

Individuele vrijwillige vertrekregeling

Collectieve vrijwillige vertrekregeling

(stimuleren) Vervroegd pensioen

Diensttijdafhankelijke vrijwillige vertrekregeling

Vervoegde uittredingsregeling (VUT)

70%-toets en/of drempelvrijstelling

Geoptimaliseerd en vervroegd pensioen

Gesplitst netto (pre)pensioen

(stimuleer) Deeltijdpensioen

Seniorenregeling / Generatiepact

Verlofspaarregeling

Budget voor duurzame inzetbaarheid

Rekening voor duurzame inzetbaarheid