Handleiding

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het Stroomschema gebruikt.

  • Het Stroomschema en de pagina 'Oplossingen' zijn bedoeld om een eerste indicatie te geven van een oplossing die mogelijk passend is. Combinaties van oplossingen zijn ook mogelijk, evenals varianten op de genoemde oplossingen.
  • Op deze site komt de zogenaamde RVU-heffing regelmatig aan de orde. Als sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding, dan is er immers 52% extra belastingheffing verschuldigd, bovenop de reguliere loonheffing. Lees ook onze checklist RVU – heffing 52% over het voorkomen van deze heffing.
  • Op deze site worden de termen 'oudere' en 'jongere' werknemer gebruikt. Alhoewel hiervoor geen definitie of wettelijke basis is, kan het omslagpunt - veiligheidshalve en ter indicatie – vaak bij 60 jaar gelegd worden. In principe zal een vertrekregeling voor een oudere werknemer geen RVU betreffen als hij de 60-jarige leeftijd nog niet bereikt heeft, tenzij er sprake is van een financieel zeer ruimhartige regeling.
  • Als u in het Stroomschema in een groen blok uitkomt, dan eindigt het schema. Op de pagina 'Oplossingen' treft u meer informatie aan over de betreffende oplossing.
  • Deze site is een sterke versimpeling van de werkelijkheid rond personeelsreductie. De site is niet uitputtend en is slechts bedoeld als een indicatie voor een oplossing. De daadwerkelijke vormgeving is meestal cruciaal om RVU-heffing te voorkomen. Voorts komen allerlei aspecten zoals bijvoorbeeld voortgezette pensioenopbouw, recht op WW, affinanciering van voorwaardelijk pensioen, balanswaardering en gelijke behandeling niet aan de orde.