Collectieve vrijwillige vertrekregeling

  • Deze regeling wordt losstaand aangeboden aan meerdere werknemers, opgenomen in een Sociaal Plan of in separate regeling voorafgaande aan een Sociaal Plan.
  • Voor de werkgever biedt een vrijwillige vertrekregeling een mogelijkheid het aantal gedwongen ontslagen zo klein mogelijk te houden.
  • Staat de vrijwillige vertrekregeling alleen of met name open voor oudere werknemers, dan is de kans groot dat sprake is van een met 52% RVU-heffing belaste regeling. In dat geval is het aan te raden het stroomschema te vervolgen vanaf stap 3.

Specialisme KWPS

  • bestands- en scenario-analyses
  • fiscaliteit / voorkomen 52% RVU
  • gelijke behandeling
  • werknemersbegeleiding op financieel- en pensioengebied

Meer informatie