Verlofspaarregeling

  • Een verlofspaarregeling is een regeling in geld of tijd waarbij het verlofsaldo niet meer mag bedragen dan het equivalent van 50 weken loon. De overheid zinspeelt op 100 wken per 2021. De werkgever administreert de regeling. De werknemer kan het verlofsaldo op verschillende manieren opnemen, in de vorm van extra kortdurend verlof of bijvoorbeeld pensioenoverbrugging.
  • In beginsel is geen sprake van een RVU, tenzij het doel van de regeling juist is geweest om (alleen) vervroegd uittreden mogelijk te maken.
  • Een verlofspaarregeling moet in beginsel onderdeel zijn van een levensfasebewust personeelsbeleid. Daar moet rekening mee worden gehouden als de regeling op collectief niveau wordt ingevoerd, zodat jongeren niet ongelijk worden behandeld.

Specialisme KWPS

  • fiscaliteit verlofregelingen
  • gelijke behandeling

Meer informatie

Neem contact met ons op.