Seniorenregeling / Generatiepact

  • Als een oudere werknemer minder gaat werken maar tenminste 50% blijft werken van het percentage dat van toepassing was 10 jaar voorafgaande aan de pensioenrichtleeftijd in de regeling, dan mag de werkgever meer dan 50% loon betalen zonder dat sprake is van een RVU en het pensioen blijven opbouwen alsof de werknemer niet minder is gaan werken.
  • Een seniorenregeling of generatiepact moet in beginsel onderdeel zijn van een levensfasebewust personeelsbeleid. Daar moet rekening mee worden gehouden als de regeling op collectief niveau wordt ingevoerd, zodat jongeren niet ongelijk worden behandeld.
  • Een seniorenregeling kan diensttijdafhankelijk worden gemaakt, zodat er een relatie is met het aantal voor de werkgever gewerkte jaren.

Specialisme KWPS

  • bestands en scenario-analyse
  • gelijke behandeling
  • fiscaliteit seniorenregeling
  • werknemersbegeleiding op financieel- en pensioengebied

Meer informatie