Rekening voor duurzame inzetbaarheid

  • De werkgevers maakt periodiek een bedrag over naar een geblokkeerde bankrekening van de werknemer. Zolang de dienstbetrekking voortduurt is het saldo geblokkeerd en kan alleen geld opgenomen worden als het gaat om erkende bestedingsdoeleinden in het kader van duurzame inzetbaarheid, zoals opleidingen of deeltijdpensioen.
  • Omdat het geld ter beschikking wordt gesteld aan de deelnemer is er loonheffing verschuldigd.
  • Er is in beginsel geen sprake van een RVU omdat er sprake is van een regeling die duurzame inzetbaarheid bevordert.

Specialisme KWPS

  • fiscaliteit
  • gelijke behandeling
  • afstemming Belastingdienst
  • overleg met uitvoerders

Meer informatie

Neem contact met ons op.