Gesplitst netto (pre)pensioen

  • Pensioen kan zich ook buiten de fiscale grenzen begeven. Netto (pre)pensioen is complex en nauwelijks bekend. Er is echter nooit RVU heffing verschuldigd.
  • Als een netto (pre)pensioen wordt opgezet dan eist de fiscus dat deze gesplitst wordt uitgevoerd van de reguliere pensioenregeling en dient een beschikking te worden aangevraagd.
  • Gesplitst netto (pre)pensioen is puur maatwerk en is geschikt als sprake is van grote groepen oudere werknemers c.q. werknemers met een slijtend beroep.

Specialisme KWPS

  • bestands en scenario-analyse
  • opzetten netto (pre)pensioen
  • onderhandelingen uitvoerders
  • afstemming Belastingdienst
  • werknemersbegeleiding op financieel- en pensioengebied

Meer informatie

Neem contact met ons op.