Geoptimaliseerd en vervroegd pensioen

  • Optimaliseren van het pensioen houdt in het verbeteren van het pensioen binnen de fiscale grenzen. Er is nooit RVU heffing verschuldigd.
  • Verbetering van een pensioenregeling is - bijvoorbeeld - mogelijk door inkoop van indexatie, inkoop van ontbrekende diensttijd, verhoging opbouwpercentage, verlaging franchise, toepassing eindloonregeling, inhaal in een premieregeling of pensioen in het geval van een salaris boven de fiscale grens van € 115.000 (2020).
  • Uitvoerders geven soms aan dat er geen fiscale ruimte is, terwijl dat feitelijk anders is. 

Specialisme KWPS

  • vaststellen pensioenruimte
  • werknemersbegeleiding op financieel- en pensioengebied
  • overleg met uitvoerders

Meer informatie