Budget voor duurzame inzetbaarheid

  • De werkgever stelt jaarlijks een budget in tijd of geld beschikbaar waaraan bestedingsdoeleinden zijn gekoppeld die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid, zoals opleidingen of deeltijdpensioen.
  • Het recht op het budget kan belast loon vormen, hetgeen bij voorkeur wordt voorkomen omdat de bestedingsdoelen pas later worden gekozen en de regeling anders niet te administreren is.
  • Er is in beginsel geen sprake van een RVU omdat er sprake is van een regeling die duurzame inzetbaarheid bevordert.

Specialisme KWPS

  • fiscaliteit
  • gelijke behandeling
  • afstemming Belastingdienst

Meer informatie

Neem contact met ons op.