70%-toets en/of drempelvrijstelling

  • Als de vertrekregeling de oudere werknemer in staat stelt om minder dan 70% van het voormalige inkomen te overbruggen naar de datum twee jaar voorafgaande aan het pensioen, dan slaagt de 70%-toets en is geen 52% RVU-heffing verschuldigd. De 70%-toets is een actuariële berekening waarvoor verschillende voorschriften gelden, op basis van fiscale regels.
  • De RVU-drempelvrijstelling wordt ingevoerd per 1 januari 2021 en zorgt ervoor dat een bedrag van € 21.000 op jaarbasis niet in 52% RVU-heffing wordt betrokken. Voorwaarde is dat de vertrekkende werknemer 3 jaar of minder van de AOW-datum is verwijderd.

Specialisme KWPS

  • actuariële vaststelling 70%-toets
  • berekenen drempelvrijstelling
  • werknemersbegeleiding op financieel- en pensioengebied

Meer informatie