Inleiding

KWPS heeft vanwege haar kennis en de mede daardoor verkregen cliëntenkring een uniek trackrecord opgebouwd. Wij hebben geadviseerd over en bijgedragen aan honderden arbeidsvoorwaardelijke regelingen die op de korte of lange termijn hebben geleid tot een personeelsreductie. Hierbij kan worden gedacht aan lange termijn oplossingen zoals (vroeg)pensioen, maar ook allerlei soorten korte en middellange termijnoplossingen. Voorbeelden zijn het generatiepact, gesplitst netto-prepensioenregelingen, vitaliteitsregelingen, duurzame inzetbaarheidstegoeden, verlofspaarregelingen en WW-aanvullingen. Op deze site leest u hier meer over.

Vertrekregeling

 

Multidisciplinair karakter

De maatregelen die een personeelsreductie tot stand brengen hebben allemaal als eigenschap dat het complexe, multidisciplinaire problematiek betreft. Soms gelden op verschillende (rechts)gebieden zelfs met elkaar strijdige regels.

De schoenmaker en zijn leest

Alhoewel KWPS veel disciplines in huis heeft, strekt onze advisering zich niet uit tot het arbeidsrecht. Op dat gebied werken wij graag samen met arbeidsrecht-advocaten.

 

Kennis delen

Met deze uitgave wil KWPS kennis delen. Dat doen wij allereerst door de pagina ´Stroomschema´ waarin de lezer naar de voor de werkgever mogelijk meest passende regeling voor personeelsreductie wordt geleid. Op de pagina ´Oplossingen´ geven wij voor iedere oplossing een korte kenmerkende beschrijving van de regeling en enkele in het oog springende aandachtspunten. Op de site komen ook hybride oplossingen aan de orde; regelingen die niet alleen de werkuren (kunnen) verlagen, maar ook de duurzame inzetbaarheid (kunnen) vergroten.